بایگانی برچسب ها: بررسی ماهیت وکالت بلاعزل

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها  وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می...

ادامه مطلب