بایگانی برچسب ها: بررسی ماهیت وکالت بلاعزل

دانلود کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

دانلود کار تحقیقی بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها

بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها فهرست مطالب مقدمه فصل اول بررسی ماهیت وکالت بلاعزل در قراردادها گفتار اول _ اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران بند اول _ فقه اسلامی بند دوم _ حقوق موضوعه ایران گفتار دوم _ حقوق خارجی مبحث اول _ قانون مدنی كشور عثمانی _ سابق و حقوق پاره ای از كشورهای اسلامی بند اول : مفهوم وکالت: بند دوم :فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن مبحث دوم : توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار ...

ادامه مطلب