بایگانی برچسب ها: بررسی مبانی حقوقی سند

دانلود پروژه بررسی مبانی حقوقی سند

دانلود پروژه بررسی مبانی حقوقی سند

دانلود پروژه بررسی مبانی حقوقی سند فصل اول: تعریف سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَع...

ادامه مطلب