بایگانی برچسب ها: بررسی مبانی فقهی پولشویی

دانلود مقاله رایگان بررسی مبانی فقهی پولشویی

دانلود مقاله رایگان بررسی مبانی فقهی پولشویی

بررسی مبانی فقهی پولشویی حمید سلیمانی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق دکتر عبدالکریم عبد الهی نژاد استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد گروه فقه و حقوق چکیده پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و …، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب ...

ادامه مطلب