بایگانی برچسب ها: بررسی محاسن و معایب تیغه با آجر سفال مجوف

دانلود پروژه روش های طراحی و تولید صنعتی

دانلود پروژه روش های طراحی و تولید صنعتی

روش های طراحی و تولید صنعتی فهرست مطالب پیش گفتار 1 روش های طراحی و تولید صنعتی 2 تاریخچه پیدایش تیغه های غیر باربر 3 انواع تیغه ها 6 مشخصات فنی تیغه ها 7 انتخاب تیغه مناسب داخلی 8 عایق حرارتی 8 تراز شدت صوت 11 شاخص کاهش صدا 12 مبنای مقایسه اقتصادی انواع تیغه ها 14 تیغه های داخلی 16 1. تیغه های داخلی از آجر فشاری 17 محاسبه قیمت تمام شده برای یک متر مربع 18 معایب 21 ابعاد آجرهای سفالی مجوف موجود در بازار نه سانتی متر 25 * بررسی محاسن و معایب...

ادامه مطلب