بایگانی برچسب ها: بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان فهرست مطالب مقدمه مترجم  1 عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري  2 تكواژهاي اوليه ديگر  5 افعال معين  5 پسوندهاي صفت و اسم  6 يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان  7 تحول شكل جمله  10 عناصر جمله  11 تحول عبارت اسمي  11 تحول عبارت فعلي  13 زمان و ارجاع  19 انواع جمله  23 شكل جمله خبري  24 شكل جمله پرسشي  29 شكل جمله امري  35 شكل جمله منفي 36 درونه‌گيري و ربط  41 درونه‌گيري عبارتي  43 درونه‌گيري م...

ادامه مطلب