بایگانی برچسب ها: بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب فهرست مطالب پيشگفتار 1 فصل اول:کلیات تحقیق 3 1-1 مقدمه 4 1-2. بیان مسئله 4 1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق 6 1-4.اهداف تحقیق 7 1-5.فرضیه های تحقیق 7 1-6.متغیرهای تحقیق 8 1-7.روش تحقیق 8 1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق 9 1-9.جامعه آماری و نمونه گیری 9 1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها 9 1-11.قلمرو تحقیق 10 1-12.تعاریف عملیاتی 10 1-13.محدودیتهای تحقیق 14 1...

ادامه مطلب