بایگانی برچسب ها: بررسی مفهوم عدالت

دانلود پروژه عدالت

دانلود پروژه عدالت

عدالت فهرست مطالب پیشگفتار مفهوم عدالتقلمروجايگاه عدالت در نظام تشريعشيوه‏هاى پشتيبانى از عدالتعوامل بازدارنده عدالتپاسخ‏گويى از شبهاتتفاوت مجازاتهاى زن و مردارث زنحق طلاق شوهرولايت پدر و جد بر دخترحق تعدد ازدواج مرداختلاف دستمزدهاتحريم ربامبارزه با تبعيضات اجتماعىراههاى گريز از ربا تعبدی بودن احکام نگاه فقها و انتظار آنان از فقه يكسان نيست. برخى به فقه از زاويه فردى نگريسته و تنها رسالت آن را در تشخيص وظايف شرعى افراد مكلّف در حوزه زندگى...

ادامه مطلب