بایگانی برچسب ها: بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت

دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت

دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS ) بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  ) چکیده : سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین ش...

ادامه مطلب