بایگانی برچسب ها: بررسی میزان اثربخشی در پروژه های شش سیگما

دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی در پروژه های شش سیگما

دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی در پروژه های شش سیگما

بررسی میزان اثربخشی در پروژه های شش سیگما پروژه حاضر که عنوان آن ارتقاء سطح کیفی خودروی پارس در آدیت تفصیلی می باشد به منظور کاهش ایرادات و همچنین کاهش نمره منفی خودروی پارس در آدیت تفصیلی تعریف گردید که مسئولیت اجرای آن به اداره کیفیت مونتاژ۲ سپرده شد.هدف اصلی این پروژه کاهش نمره منفی خودروی پارس به میزان ۵۰% میزان کنونی می باشد . شش سیگما چیست؟ شش سیگما یک استراتژی تحول سازمانی است استراتژی تحولی شش سیگما ، سیستمی است که موجب توسعه و ...

ادامه مطلب