بایگانی برچسب ها: بررسی میزان اثربخشی

مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

بررسی مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين ...

ادامه مطلب