بایگانی برچسب ها: بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه فهرست مطالب عنوان   صفحه فصل اول : مبادي تحقيق 1- مقدمه 1 2- موضوع تحقيق و تبيين آن 3 3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟) 5 4- انگيزه محقق در انتخاب موضوع 7 5- هدف تحقيق 8 6- ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش) 9 7- واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق 11 فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش الف- سابقه نظري تحقيق 12 تاريخچه 21 ب- سابقه عملي تحقيق 24 1- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تح...

ادامه مطلب