بایگانی برچسب ها: بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه فهرست مطالب عنوان   صفحه فصل اول : مبادی تحقیق ۱- مقدمه ۱ ۲- موضوع تحقیق و تبیین آن ۳ ۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) ۵ ۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع ۷ ۵- هدف تحقیق ۸ ۶- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش) ۹ ۷- واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ۱۱ فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش الف- سابقه نظری تحقیق ۱۲ تاریخچه ۲۱ ب- سابقه عملی تحقیق ۲۴ ۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تح...

ادامه مطلب