بایگانی برچسب ها: بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن فهرست مطالب فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع 1-1-اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه فشار ضعيف 1-1-1-تبعات نامتعادلي بار 1-1-2-شبكه فشار ضعيف 1-1-2-1- عدم تساوي بار فازها 1-1-3- اضافه تلفات ناشي از جريان دار شدن سيم نول 1-1-4-رسم نمودار چگونگي‌رابطه‌بين افزايش عبور جريان از سيم نول و ميزان تلفات در شبكه (بار كاملاً اكتيو) 1-1-5-شرايط لازم براي ت...

ادامه مطلب