بایگانی برچسب ها: بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس

دانلود روش تحقیق بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس

دانلود روش تحقیق بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس

دانلود روش تحقیق بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی فهرست مطالب فصل اول 1-مقدمه 2-بیان مسئله – هدف وفرضیه 3-تعاریف عملیاتی فصل دوم 1-پیشینه تحقیق      فصل سوم روش تحقیق 1-آزمودنیها 2-طرح پژوهشی 3-ابزاراندازه گیری 4-روش جمع آوری اطلاعاتی فصل چهارم تجزیه وتحلیل 1-یافته های پژوهشی 2-بحث درباره یافته ها    فصل پنجم 1-محدودیتها 2-پیشنهادات وکاربرد 3-خلاصه ونتیجه گیری  فهرست منابع مقدمه : پژوهش وكنجكاوي از تمايلا...

ادامه مطلب