بایگانی برچسب ها: بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر.doc

دانلود کارتحقیقی بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر

دانلود کارتحقیقی بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر

دانلود کارتحقیقی بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر چکیده بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقود‏الاثر است. وضعیت حقوقی چنین شخصی بر موضوعاتی همچون: نگهداری اموال، اداره امور مالی، حضانت فرزندان، همسر، طلاق و ارث وی تأثیرگذار است. ابتدا دیدگاه فقه و حقوق اسلامی در مورد غایب مفقودالاثر را بیان نموده، شرایط تحقق غیبت را از منظر فقهی و حقوقی ذکر می‏کند. سپس وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر پیش از نصب امین را بیا...

ادامه مطلب