بایگانی برچسب ها: بررسی ویژگی معمارانه اثر

دانلود پروژه بررسی هسته اولیه روستای ریاب – گناباد

دانلود پروژه بررسی هسته اولیه روستای ریاب – گناباد

بررسی هسته اولیه روستای ریاب – گناباد فهرست مطالب مقدمه 1 1-1بررسی هسته اولیه 1 2-1 ضرورت طرح مسأله 1 3-1 بررسی سوابق موضوع 1 4-1 روش تحقیق 2 وضعیت توپوگرافی 2 بررسی ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک 3 وضعیت بارندگی  5 جهت و شدت جریانات هوا و ورزش باد 6 زلزله 7 منابع آب  7 عوامل محیطی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی10 ویژگی های جمعیتی 10 ثبات و تسهیلات 11 وضعیت فعالیت و اشتغال12 علل پیدایش روستا و عوامل تأثیر گذار در بافت آن  16...

ادامه مطلب