بایگانی برچسب ها: بررسی ویژگی معمارانه اثر

دانلود پروژه بررسی هسته اولیه روستای ریاب – گناباد

دانلود پروژه بررسی هسته اولیه روستای ریاب – گناباد

بررسی هسته اولیه روستای ریاب – گناباد فهرست مطالب مقدمه ۱ ۱-۱بررسی هسته اولیه ۱ ۲-۱ ضرورت طرح مسأله ۱ ۳-۱ بررسی سوابق موضوع ۱ ۴-۱ روش تحقیق ۲ وضعیت توپوگرافی ۲ بررسی ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک ۳ وضعیت بارندگی  ۵ جهت و شدت جریانات هوا و ورزش باد ۶ زلزله ۷ منابع آب  ۷ عوامل محیطی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی۱۰ ویژگی های جمعیتی ۱۰ ثبات و تسهیلات ۱۱ وضعیت فعالیت و اشتغال۱۲ علل پیدایش روستا و عوامل تأثیر گذار در بافت آن  ۱۶ رون...

ادامه مطلب