بایگانی برچسب ها: بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول * 1-1- تاريخخه برنا مه ريزي احتياجات * 1-2- اهداف مطالعاتي * 1-3- حدود مطالعاتي * فصل دوم – مفاهيم MRP * 2-1- تعريف MRP و جايكاه آن * 2-2- نتيجه كيري از اهداف MRP * 2-3-عملكرد MRP * 2-3-1- طراحي MPS *  2-3-2- فهرست مواد اوليه قطعات( BOM) * 2-3-3- فهرست موجودي انبار * 2-4- ديدكاههاي MRP * 2-5- وروديها و خروجيهاي MRP * 2-6- محاسن و محدويتهاي MRP ...

ادامه مطلب