بایگانی برچسب ها: بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

دانلود پروژه بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

بررسی و برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول * ۱-۱- تاریخخه برنا مه ریزی احتیاجات * ۱-۲- اهداف مطالعاتی * ۱-۳- حدود مطالعاتی * فصل دوم – مفاهیم MRP * ۲-۱- تعریف MRP و جایکاه آن * ۲-۲- نتیجه کیری از اهداف MRP * ۲-۳-عملکرد MRP * ۲-۳-۱- طراحی MPS *  ۲-۳-۲- فهرست مواد اولیه قطعات( BOM) * ۲-۳-۳- فهرست موجودی انبار * ۲-۴- دیدکاههای MRP * ۲-۵- ورودیها و خروجیهای MRP * ۲-۶- محاسن و محدویتهای MRP...

ادامه مطلب