بایگانی برچسب ها: بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی فهرست مطالب فصل اوّل    ۳ کلّیات و سوابق    ۴ ۱-۱- معرفی اجمالی پروژه    ۵ ۲-۱- معرفی محصول    ۶ ۳-۱- سوابق تولید    ۸ ۴-۱- کاربرد محصول    ۹ ۵-۱- مصرف کنندگان    ۹ ۶-۱- بررسی نیاز جامعه    ۱۰ فصل دوم    ۱۲ طراحی تولید    ۱۳ ۱-۲- فرآیند تولید    ۱۴ ۲-۲- نمودار فرآیند تولید    ۲۴ ۳-۲- مواد اولیه و منابع تهیه آن    ۲۵ ۴-۲- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین    ۲۸ ۵-۲- برنامه ...

ادامه مطلب