بایگانی برچسب ها: بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL server 2005

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL server 2005

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL server 2005

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با (SQL server 2005) پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی دانشگاه آزاد فهرست مطالب * چکیده * فصــل اول- مقدمه ای بر داده کاوی *  1-1-مقدمه * 1-2-عامل مسبب پيدايش داده کاوی * 1-3-داده كاوي و مفهوماكتشاف دانش(KDD) * 1-3-1-تعریف داده کاوی * 1-3-2- فرآيند داده‌كاوي * 1-3-3-قابليت هاي داده کاوی *  1-3-4-چه نوع داده‌هايي مورد كاوش قرار می گيرند؟ * 1-4- وظایف داده کاوی * 1-1-4-کلاس بندي * 1-4-2- مراحل يک ال...

ادامه مطلب