بایگانی برچسب ها: بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL server 2005

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL server 2005

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL server 2005

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با (SQL server 2005) پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی دانشگاه آزاد فهرست مطالب * چکیده * فصــل اول- مقدمه ای بر داده کاوی *  ۱-۱-مقدمه * ۱-۲-عامل مسبب پیدایش داده کاوی * ۱-۳-داده کاوی و مفهوماکتشاف دانش(KDD) * ۱-۳-۱-تعریف داده کاوی * ۱-۳-۲- فرآیند داده‌کاوی * ۱-۳-۳-قابلیت های داده کاوی *  ۱-۳-۴-چه نوع داده‌هایی مورد کاوش قرار می گیرند؟ * ۱-۴- وظایف داده کاوی * ۱-۱-۴-کلاس بندی * ۱-۴-۲- مراحل یک ال...

ادامه مطلب