بایگانی برچسب ها: برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني.pdf

مقاله برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني

مقاله برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني

دانلود رایگان مقاله برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني مقدمه: برق گرفتگي –كه بدو صورت برق گرفتگي در اثر جريان برق شهري و برق گرفتگي متعاقب برق جوي ( صاعقه زدگي ) ديده ميشود يكي از علل عمده مرگهاي غير طبيعي است . اگر مصدوم از آسيبهاي حاصله نجات يابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگي (1) مي ناميم و اگر عبور جريان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگي (2) مي خوانيم. اينجناب در شماره 8 مجله وزين قضائي و حقوقي داد...

ادامه مطلب