بایگانی برچسب ها: برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني

مقاله برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني

مقاله برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني

دانلود رایگان مقاله برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني مقدمه: برق گرفتگي –كه بدو صورت برق گرفتگي در اثر جريان برق شهري و برق گرفتگي متعاقب برق جوي ( صاعقه زدگي ) ديده ميشود يكي از علل عمده مرگهاي غير طبيعي است . اگر مصدوم از آسيبهاي حاصله نجات يابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگي (1) مي ناميم و اگر عبور جريان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگي (2) مي خوانيم. اينجناب در شماره 8 مجله وزين قضائي و حقوقي داد...

ادامه مطلب