بایگانی برچسب ها: برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی

دانلود پاورپوینت HACCP در تولید بستنی

دانلود پاورپوینت HACCP در تولید بستنی

دانلود پاورپوینت  HACCP   در تولید بستنی فهرست مطالب برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی ۱٫ توصیف فرآورده جدول توصیف فرآورده بستنی ۲٫ فرآیند تولید ۳٫ شناسایی و ارزیابی مخاطره ها و تعیین CCPs شناسایی CCPs با به کارگیری درخت تصمیم گیری CCP در فرآیند تولید بستنی CCPs که در فرآیند تولید بستنی در شرکت … شناسایی شد……… توصیف فراورده بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و یا گاومیش از طریق ترک...

ادامه مطلب