بایگانی برچسب ها: برنامه تنظيم خانواده

دانلود مقاله سياست هاي اجرايي چين در برابر روند رشد جمعيت

دانلود مقاله سياست هاي اجرايي چين در برابر روند رشد جمعيت

سياست هاي اجرايي چين در برابر روند رشد جمعيت فهرست مطالب مقدمه: 1 مدل چيني توسعه و پي آمدهايش بر زندگي زحمت كشان 2 مدل چيني توسعه 14 اصلاح نهادها 15 مدل چيني توسعه 19 چند گانگي الگوهاي اقتصادي 23 سياستهاي چين درباره ي مسائل مختلف 36 سياست هاي چين : 36 سياست هاي چين درباره ي روند رشد جمعيت 41 برنامه تنظيم خانواده 41 جمعيت چين 42 درباره خود كشور چين 43 وسعت چين 43 نتيجه گيري: 46 مقدمه: بشر از آغاز روزهاي استقرار مثل در روي زمين با مشكلات متعددي...

ادامه مطلب