بایگانی برچسب ها: برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاه هاي جديد

دانلود مقاله برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاه هاي جديد

دانلود مقاله برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاه هاي جديد

برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاه هاي جديد مقدمه ساخت يك نيروگاه معمولاً 5 تا 6 سال از زمان تصميم گيري براي ساخت تا زمان بهره برداري از اولين واحد آن بطول مي انجامد. بنابراين برنامه ريزي سالانه CEGB  شامل اقدام در مورد نيروگاه هاي جديدي است كه قرار است در مدت هفت الي نه سال آينده (كه به اين مدت اصطلاحاً سالهاي پياده سازي گفته    مي شود) به مرحله بهره برداري برسند قبل از هر تصميم جدي در مورد سفارش يك نيروگاه جديد CEGB  بايستي موافقت و ز...

ادامه مطلب