بایگانی برچسب ها: برنامه ريزي شهري

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری پپیشگفتار برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار میباشد و محتوای آن به نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد، بسیار گسترده است. شاید کمتر دانشی را بتوان یافت که اینچنین با رسته های مختلف علمی در ارتباط باشد، از آنها بهره گیرد و در عین حال برای خود رشته ای مستقل باشد. برنامه ریزی شهری یک سیستم است. سیستمی کار عناصر و اجزائی تشکیل گردیده  که با هم در ارتباطند، با هم تداخل دارند و بر یکدیگر تأثیر م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری پپیشگفتار برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار میباشد و محتوای آن به نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد، بسیار گسترده است. شاید کمتر دانشی را بتوان یافت که اینچنین با رسته های مختلف علمی در ارتباط باشد، از آنها بهره گیرد و در عین حال برای خود رشته ای مستقل باشد. برنامه ریزی شهری یک سیستم است. سیستمی کار عناصر و اجزائی تشکیل گردیده  که با هم در ارتباطند، با هم تداخل دارند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند. ولی ...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری فهرست مطالب  فصل اول تعاریف و مفاهیم بنیادی تعریف برنامه ریزی تقسیمات برنامه ریزی از دیدگاه شهرسازی برنامه ریزی از دیدگاه مسائل اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی از دیدگاه مکانی برنامه ریزی از دیدگاه زمانی تعریف ساختمانی و تراکم ساختمان مسکونی تعریف تراکم و سرانه تعریف بلوک تعریف بر تعریف حوزه نفوذ شهر   تعریف حریم شهر (حوزه استحفاظی)   تعریف محدوده شهر تعریف برنامه عمرانی میان مدت شهر آماده سازی نقشه مبنا (M...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله برنامه ریزی شهری  فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه بررسی قطعه زمین مسکونی (یاخته) تأثیر عوامل کلان بر قطعه بندی زمین: تناسب اجتماعی ۱-   الگوی سکونت ۲-   جمعیت ۳-   خانوار ۴-   اقشار اجتماعی ۵-   گرایشهای سکونت ۶-   وجوه شرعی ۷-   واحد همسایگی تناسب اقتصادی ۱-   اقتصاد ساختمان ۲-   گروههای درآمدی ۳-   قیمت زمین ۴-   هزینه های تأسیسات شهری ۵-   اقتصاد شهری اقلیمی کالبدی ۱-   قواعد و مقررات ۲-   مشخصات زمین ۳-   قطعه بندی مناسب زمین ۳-۱- حرکت افقی ۳-۲...

ادامه مطلب