بایگانی برچسب ها: برنامه ريزی با احيای منابع

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دانلود پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ فهرست مطالب: •    فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ مقدمه مشخصات سيستم های بلادرنگ زمانبندی بلادرنگ رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن رويکردهای پويا بر اساس برنامه ريزی رويکردهای پويا با بهترين کوشش زمانبندی ايستا مبتنی بر جدول زمانبندی ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن زمانبند مهلت زمانی زمانبندی Linux زمانبندی Unix SVR •    فصل دوم : الگوريتم های...

ادامه مطلب