بایگانی برچسب ها: برنامه نهايي ميکروکنترلر

دانلود مقاله شبیه سازی موانع عقب خودرو

دانلود مقاله شبیه سازی موانع عقب خودرو

دانلود مقاله شبیه سازی موانع عقب خودرو  با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱ ۱-۱- ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت  ۲ ۱-۲- کاربردهای امواج مافوق صوت  ۴ فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه ۲-۱- مدار فرستنده  ۱۲ ۲-۲- مدار گیرنده  ۱۲ ۲-۳- بخش کنترل  ۱۳ ۲-۴- سیستم نمایشگر  ۱۳ فصل سوم : سنسورهای مافوق صوت ۳-۱- اثر پیزوالکتریک  ۱۶ ۳-۲- ترانسدیوسرهای مافوق صوت و مشخصات ۴۰۰ST/R160 ۱۷ فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت ۴-۱- ن...

ادامه مطلب