بایگانی برچسب ها: برنامه نهايي ميکروکنترلر

دانلود مقاله شبيه سازي موانع عقب خودرو

دانلود مقاله شبيه سازي موانع عقب خودرو

دانلود مقاله شبيه سازي موانع عقب خودرو  با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1 1-1- ماهيت امواج صوتي و مافوق صوت  2 1-2- کاربردهاي امواج مافوق صوت  4 فصل دوم : بلوک دياگرام کلي پروژه 2-1- مدار فرستنده  12 2-2- مدار گيرنده  12 2-3- بخش کنترل  13 2-4- سيستم نمايشگر  13 فصل سوم : سنسورهاي مافوق صوت 3-1- اثر پيزوالکتريک  16 3-2- ترانسديوسرهاي مافوق صوت و مشخصات 400ST/R160 17 فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت 4-1- نوسا...

ادامه مطلب