بایگانی برچسب ها: برنامه هاي سازمان بورس اوراق بهادار

دانلود مقاله ای در مورد بورس

دانلود مقاله ای در مورد بورس

دانلود مقاله ای در مورد بورس تاريخچه بورس در جهان : ديويد هيوم كه آدام اسميت او را بزرگترين و ارجمندترين فيلسوف عصر ناميده نخستين بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مكاني فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن كاغذ و جوهر و قلم مي داند . او مي گويد : اگر اوراق بهادار نباشند كه پس اندازها را جذب كنند اين وجوه صرف خريد زمين و مستغلات مي شوند كه در آن صورت فعاليتهاي تجاري عام المنفعه لطمه مي بينند . در اواخر قرون وسطي ملاقات بازرگانان به تدريج ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاريخچه بورس در جهان

دانلود مقاله تاريخچه بورس در جهان

تاريخچه بورس در جهان فهرست مطالب تاريخچه بورس در جهان 1 نقش بورس در اقتصاد 4 معيارهاي تشخيص ميدان و نحوة فعاليت بورس 7 تأسيس و شكلگيري بورس تهران 8 تاريخچة بورس اوراق بهادار 8 ساختار سازماني بورس اوراق بهادار 10 نحوه فعاليت كارگزاران در بورس 12 جايگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران 16 انواع اوراق بهادار 17 عوامل تعيين كنندة نرخ سهام 19 نكات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار 21 سرمايه گذاري و سرمايه گذاران 28 فرآيند سرمايه گذار در بو...

ادامه مطلب