بایگانی برچسب ها: برنامه هاي كاربردي وب

دانلود پروژه طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر

دانلود پروژه طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر

طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر فهرست مطالب: نصب فایلهای نمونه بر روی کامپیوتر.. ۱ مروری بر Asp. NET. 1 NET framework. 2 SQL srver 2000. 2 زبانها و ابزارهای زبان.. ۴ Nopepad . NET. 4 Visual studio. NET. 5 معماری ASP. NET. 6 چه چیزی در ASP.NET وجود دارد.. ۶ NoPE pad. NET. 8 ایجاد یک دایر کتوری مجازی.. ۹ فصل دوم / استفاده از ابزارهای برنامه نوسی ASP. NET. 10 مهم.. ۱۰ Visual studio. NET. 11 ایجاد یک صفحه جدید (Web From) ASP.NET. 13 افزودن کنترل ...

ادامه مطلب