بایگانی برچسب ها: برنامه هاي واكسيناسيون

دانلود مقاله واکسیناسیون و علل شکست

دانلود مقاله واکسیناسیون و علل شکست

واکسیناسیون وعلل شکست آن در گله های طیور مقدمه با توجه به افزایش روزمره جمعیت، نیاز به منابع غذایی مسئله ای پراهمیت می باشد . از منابع غذایی مورد نیاز انسان می توان به گوشت سفید اشاره کرد که پرورش طیور جایگاه ویژه ای را در این زمینه ایفا می کند . هدف در پرورش طیور، پیشگیری از وقوع بیماریها از طریق اجرای صحیح برنامه های امنیت زیستی است و اگر احتمالا” نقصان در اجرای برنامه های امنیت زیستی پیش آید و بیماری به وقوع بپیوندد بایستی م...

ادامه مطلب