بایگانی برچسب ها: برنامه هاي واكسيناسيون

دانلود مقاله واكسيناسيون و علل شكست

دانلود مقاله واكسيناسيون و علل شكست

واكسيناسيون وعلل شكست آن در گله هاي طيور مقدمه با توجه به افزايش روزمره جمعيت، نياز به منابع غذايي مسئله اي پراهميت مي باشد . از منابع غذايي مورد نياز انسان مي توان به گوشت سفيد اشاره كرد كه پرورش طيور جايگاه ويژه اي را در اين زمينه ايفا مي كند . هدف در پرورش طيور، پيشگيري از وقوع بيماريها از طريق اجراي صحيح برنامه هاي امنيت زيستي است و اگر احتمالا” نقصان در اجراي برنامه هاي امنيت زيستي پيش آيد و بيماري به وقوع بپيوندد بايستي م...

ادامه مطلب