بایگانی برچسب ها: برنامه چهار ساله طرح تولید دانه های روغنی

دانلود پاورپوینت کلزا (توسعه و مدیریت)

دانلود پاورپوینت کلزا (توسعه و مدیریت)

دانلود پاورپوینت کلزا (توسعه و مدیریت) فهرست مطالب کلزا (توسعه و مدیریت) برنامه چهار ساله طرح تولید دانه های روغنی وضعیت کشور در سال 85-84 برای کلزا اهداف توسعه کشت کلزا: پیش نیازهای مهم برای کشت کلزا متراکم بودن خاک برای خاک متراکم باید روش کاشت تاریخ کاشت (منظور زمان اولین آبیاری است ) کشت خیلی زود کشت دیر موقع درصد افت عملکرد ارقام پاییزه کلزا به خاطر تاخیر در کاشت (منطقه معتدل سرد) توصیه هایی برای کشت تاخیری توصیه هایی برای کشت تاخیری در من...

ادامه مطلب