بایگانی برچسب ها: برنامه LabVIEW

دانلود مقاله برنامه LabVIEW

دانلود مقاله برنامه LabVIEW

برنامه LabVIEW فهرست مطالب تاريخچه كامپيوترها و زبانهاي برنامه‌نويسي.. 1 LabVIEW زبان برنامه‌نويسي گرافيكي.. 1 پنجره دياگرام و Front panel 2 اشياء در VI : كنترل ها و شاخصها.. 4 قدمها و مراحل سيم كشي.. 4 ميانبرها.. 5 پالتهاي توابع، كنترل ها و ابزارها.. 5 ايجاد يك SUB VI. 6 حلقه for 7 ايجاد وروديها به ترمينال ها.. 7 حلقه while. 9 ساختار case. 9 ساختار توالي.. 10 ندفرموله شده.. 10 انديس دهي اتوماتيك.. 11 ثبات شيفت.. 12 نمودار شكل موج.. 1...

ادامه مطلب