بایگانی برچسب ها: برنامه LabVIEW

دانلود مقاله برنامه LabVIEW

دانلود مقاله برنامه LabVIEW

برنامه LabVIEW فهرست مطالب تاریخچه کامپیوترها و زبانهای برنامه‌نویسی.. ۱ LabVIEW زبان برنامه‌نویسی گرافیکی.. ۱ پنجره دیاگرام و Front panel 2 اشیاء در VI : کنترل ها و شاخصها.. ۴ قدمها و مراحل سیم کشی.. ۴ میانبرها.. ۵ پالتهای توابع، کنترل ها و ابزارها.. ۵ ایجاد یک SUB VI. 6 حلقه for 7 ایجاد ورودیها به ترمینال ها.. ۷ حلقه while. 9 ساختار case. 9 ساختار توالی.. ۱۰ ندفرموله شده.. ۱۰ اندیس دهی اتوماتیک.. ۱۱ ثبات شیفت.. ۱۲ نمودار شکل موج....

ادامه مطلب