بایگانی برچسب ها: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام فهرست مطالب چكيده: مقدمه: فصل اول : كليات مباني و مفاهيم مسئوليت مدني مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي) گفتار دوم :  اهميت مسئوليت مدني: گفتار سوم :  شناخت بيمه و انواع آن: الف )  اهميت بيمه مسئوليت مدني: ب)‌ بيمه اجباري و اختياري: مبحث دوم: قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي گفتار اول :  بيمه مسئوليت و برخورد نظامهاي حقوقي باآن: 1- منبع مس...

ادامه مطلب