بایگانی برچسب ها: برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن

دانلود مقاله برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن

دانلود مقاله برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن

برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن چکیده : تجربه ی استفاده از برون سپاری به عنوان یکی از موتی برتن گرایشات در مدیرییت منابع انسانی ترویج یافته است. دلیل انسانی و منطقی برای استفاده از برون سپاری در منابع انسانی شامل : صرفه جویی های مالی، تمرکز روی مسائل و موضوعات استراتژیک، دستیابی به تکونولوژی و مهارت های تخصصی و بهبود خدمات می باشد. اگرچه برخی اشارات بیانگر این موضوع هستند که این منافع و مزایا تحقق نمی یابند وانگهی ممکن است تأ...

ادامه مطلب