بایگانی برچسب ها: برگشت از فروش و تخفیفات

دانلود پروژه بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

دانلود پروژه بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد فهرست مطالب تاريخچه محصول. Error! Bookmark not defined. تاريخچه صنعت كارتن سازي.. 3 تاريخچه شركت كارتن مشهد. 4 مقدمه. 5 چارت سازمانی5 فصل اول: مشخصات شرکت کارتن مشهد. 6 وضعيت ماكليت شركت… 8 ميزان توليد شركت… 8 منابع انساني شركت… 8 حسابرسي.. 9 تبليغات… 9 صادرات… 10 پيش بيني و بودجه بندي.. 11 استانداردهاي كسب شده 12 مشتريان اصلي شركت… 12 فصل دوم: معرفی محصولات تولیدی. 1...

ادامه مطلب