بایگانی برچسب ها: بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير

دانلود مقاله بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير

دانلود مقاله بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير

بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير مقدمه اتحاديه جماهير شوروي و بيش از آن روسيه تزاري بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير بوده اند به طوري كه هيچ قدرت خارجي نتوانسته به ايران حمله كند وايران را شكست دهد و خاك آن را اشغال كند و قدرت خود را به آن اعمال كند مگر روسيه تزاري و هيچ كشوري به اندازه روسيه قلمروهايي از خاك ايران را به اشغال خود در نياورده در دو قرن گذشته با گسترش سلطه طلبي روسيه مناسبات ايران با آسياي مركزي كه...

ادامه مطلب