بایگانی برچسب ها: بزهکاری اطفال و نوجوانان

دانلود پژوهش در مورد بزهکاری

دانلود پژوهش در مورد بزهکاری

دانلود پژوهش در مورد بزهکاری ۱– مقدمه انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند . حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بزهکاری

دانلود روش تحقیق بزهکاری

روش تحقیق بزهکاری ـ مقدمه بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعه پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از ...

ادامه مطلب

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد فهرست مطالب چکیده ۱ نمودار ۱۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم     ۸۲ نمودار ۱۳ وضعیت اشتغال افراد مجرم     ۸۳ نمودار ۱۴ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم     ۸۴ نمودار ۱۵ میزان درآمد افراد مجرم ۸۵ نمودار ۱۶ میزان درآمد افراد غیر مجرم     ۸۶ نمودار ۱۷ وضعیت تحصیلات مجرمین     ۸۷ نمودار ۱۸ وضعیت تحصیلات غیر مجرم     ۸۸ نمودار ۱۹ نوع جرم ارتکابی ۸۹ نمودار ۲۰ محل ارتکاب جرم ۹۰ مقدمه ۲ طرح مسأله     ۲ سابق...

ادامه مطلب