بایگانی برچسب ها: بسته بندي گوشت قرمز

دانلود رایگان طرح بسته‌بنـدي گوشت

دانلود رایگان طرح بسته‌بنـدي گوشت

دانلود رایگان طرح بسته‌بنـدي گوشت قرمز چکیده ای از مطالب موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز  ظرفيت : 1600 تن در سال  محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور  سرمايه گذاري كـل: 84/2455 ميليون ريال  سهم آوردة متقاضي: 84/245 ميليون ريال  سهم تسهيلات: 2210 ميليون ريال  ميزان اشتغالزايي : چهـل و شـش نفر  دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه مقدمــه : بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفا...

ادامه مطلب