بایگانی برچسب ها: بسته بندي گوشت قرمز

دانلود رایگان طرح بسته‌بنـدی گوشت

دانلود رایگان طرح بسته‌بنـدی گوشت

دانلود رایگان طرح بسته‌بنـدی گوشت قرمز چکیده ای از مطالب موضوع طرح : بسته بندی گوشت قرمـز  ظرفیت : ۱۶۰۰ تن در سال  محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور  سرمایه گذاری کـل: ۸۴/۲۴۵۵ میلیون ریال  سهم آورده متقاضی: ۸۴/۲۴۵ میلیون ریال  سهم تسهیلات: ۲۲۱۰ میلیون ریال  میزان اشتغالزایی : چهـل و شـش نفر  دوره بازگشـت سرمایه: هجده ماه مقدمــه : بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. اس...

ادامه مطلب