بایگانی برچسب ها: بسته بندی با پایه آلمینیوم

دانلود طرح توجیهی لفاف بسته بندی با پایه آلمینیوم

دانلود طرح توجیهی لفاف بسته بندی با پایه آلمینیوم

دانلود طرح توجیهی لفاف بسته بندی با پایه آلمینیوم فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی 3 فصل دوم – کلیات معرفی محصول 5 1-2 تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول 6 1-1-2 نام و کاربرد محصول 6 2-1-2 طبقه بندی محصول 7 3-1-2 مشخصات فنی محصول 7 4-1-2 بسته بندی محصول 9 5-1-2 شماره تعرفه گمرکی 9 6-1-2 استاندارد محصول 10 2-2 کالاهای قابل جانشین 10 3-2 بررسی بازار و قیمت فروش 10 1-3-2 بررسی روند مصرف 11 2-3-2 بررسی رون...

ادامه مطلب