بایگانی برچسب ها: بسته بندی میوه جات

دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی میوه

دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی میوه

دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی میوه خلاصه طرح موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي انواع ميوه  ظرفيت : 2200 تن در سال  محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور  سرمايه گذاري كـل: 1400  ميليون ريال  سهم آوردة متقاضي: 140 ميليون ريال  سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال  ميزان اشتغالزايي : بيست و پنـج نفـر  دورة بازگشـت سـرمايه: شـانزده ماه مقدمــه : بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. ...

ادامه مطلب