بایگانی برچسب ها: بسط و تكميل يافته‌هاي حسابرسي

دانلود مقاله حسابرس عملیاتی

دانلود مقاله حسابرس عملیاتی

حسابرس عملیاتی فهرست مطالب مقدمه                            1 فصل اول                          2 كليات                                2 فصل دوم                          18 مرحله برنامه‌ريزي                         18 فصل سوم                          36 مرحله تدوين برنامه حسابرسي                  36 فصل چهارم                            50 مرحله اجراي عمليات                   50 فصل پنجم                             54 بسط و تكميل يافته‌هاي حسابرسي             54 فصل ششم  ...

ادامه مطلب