بایگانی برچسب ها: بعضی از موارد مصرف آب در صنعت

دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی فهرست مطالب ۱-فصل اول آب در طبیعت ۱-۱- مقدمه ۲-۱- منابع آب در طبیعت ۱-۲-۱ ویژگیهای آب های زیر زمینی ۲-۲-۱- ویژگی های آبهای سطحی ۱-۲-۳- ویژگیهای آبهای شور ۳-۱- ناخالصی های آب ۱-۳-۱- ناخالصی های یونی ۱-۱-۳-۱- کاتیون ها ۲-۱-۳-۱- آنیون ها ۲-۳-۱- ناخالصی های گازی ۴-۱- شیمی آب۵-۱- مصارف عمده آب ۲-۵-۱- صنعت ۳-۵-۱- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی ۶-۱- مشکلات ناشی از ناخالصی های آب ۷-۱- لزوم تصفیه آب ...

ادامه مطلب