بایگانی برچسب ها: بقعه خواجه تاج الدین

دانلود پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ

دانلود پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ

پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ فهرست مطالب معرفی بنا تزئینات نقشه طبقه همکف نقشه زیر زمین مشخصات سر در ورودی در چوبی کنده کاری شده محوطه خارجی هشتی سقف فضای ورودی گنبد و گنبد خانه فضای داخلی گنبد خانه حیاط گنبد خانه بقعه خواجه تاج الدین خصوصیات بارز بنا محراب صحن مرکزی منابع همراه با تصاویر…………… مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یکی از باشکوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شما...

ادامه مطلب