بایگانی برچسب ها: بلایای طبیعی

دانلود پروژه بلایای طبیعی

دانلود پروژه بلایای طبیعی

بلایای طبیعی فهرست مطالب تاریخچه۱ بلایا۳ مهم ترین آثار بلایا بر محیط۳ انواع بلاها۴ بلاهای طبیعی۴ بلاهای ساخت بشر۶ بلایای فنی۶ تعیین اهمیت هر بلا۶ معرفی آمادگی بخش بهداشت و درمان در برابر بلایا وشرایط اضطراری۷ فرایند آمادگی۷ اقدامات پیش از وقوع بلا۸ اقدامات هنگام وقوع بلا۹ اقدامات پس از قوع بلا۱۰ راهنمای برنامه خانوادگی مقابله با حوادث۱۱ مرکز اعلام خطر و اهداف آن۱۳ آموزش عمومی۱۶ آموزش بهداشت در مراحل مختلف بروز بلایای طبیعی۱۷ راهکار ...

ادامه مطلب