بایگانی برچسب ها: بلایای طبیعی

دانلود پروژه بلایای طبیعی

دانلود پروژه بلایای طبیعی

بلایای طبیعی فهرست مطالب تاريخچه1 بلايا3 مهم ترين آثار بلايا بر محيط3 انواع بلاها4 بلاهاي طبيعي4 بلاهاي ساخت بشر6 بلاياي فني6 تعيين اهميت هر بلا6 معرفي آمادگي بخش بهداشت و درمان در برابر بلايا وشرايط اضطراري7 فرايند آمادگي7 اقدامات پيش از وقوع بلا8 اقدامات هنگام وقوع بلا9 اقدامات پس از قوع بلا10 راهنماي برنامه خانوادگي مقابله با حوادث11 مركز اعلام خطر و اهداف آن13 آموزش عمومي16 آموزش بهداشت در مراحل مختلف بروز بلاياي طبيعي17 راهكار...

ادامه مطلب