بایگانی برچسب ها: بلوك دياگرام يك روبات تعقيب خط

دانلود مقاله روبات تعقیب خط

دانلود مقاله روبات تعقیب خط

دانلود مقاله روبات تعقیب خط فصل اول مقدمه 1-1 روبات تعقیب خط چیست روبات تعقیب خط ماشینی است که می تواند یک مسیر را دنبال کند. مسیر می تواند مرئی باشد مانند یک خط مشکی بر یک سطح سفید (تعقیب خط) و یا نامرئی مانند یک میدان مغناطیسی در فضای ازاد باشد. هدف طی مسیر بابیشترین سرعت و کمترین خطا نسبت به مسیر تعیین شده است. کاربرد های عملی یک چنین روباتی شامل اتومبیل های خودکار که جاده را از طریق یک مسیر راهنمای مغناطیسی دنبال می کنند یا روبا...

ادامه مطلب