بایگانی برچسب ها: بلوک‌های سیمانی سبک

دانلود پروژه پلیمرها

دانلود پروژه پلیمرها

پلیمرها فهرست مطالب مقدمه و تاریخچه ۱ فصل اول کلیات ۱-۱ تعاریف.. ۵ ۲-۱ پلی‌اترها، پلی سولفیدها و پلیمرهای مربوطه ۷ ۳-۱ پلی سولفیدها ۸ ۴-۱ پلی استرها ۸ ۵-۱ پلی آمیدها ۱۱ فصل دوم تعیین وزن مولکولی ۱-۲ تعیین وزن مولکولی. ۱۳ ۲-۲ تعیین گرانروی نسبی. ۱۷ ۳-۲ تعیین گرانروی درونی. ۱۹ ۴-۲ تعیین گرانروی ذاتی. ۲۰ ۵-۲ روش‌های گروه انتهایی. ۲۱ فصل سوم (تهیه، ساخت و شناسایی پلیمرها) ۱-۳ تهیه، ساخت و شناسایی پلیمرها: ۲۴ ۲-۳ ساختار پلیمرها ۲۴ ۳-۳ روش‌های س...

ادامه مطلب