بایگانی برچسب ها: بلوک سبک اسفنجی

دانلود پروژه پلیمرها

دانلود پروژه پلیمرها

پلیمرها فهرست مطالب مقدمه و تاریخچه 1 فصل اول كليات 1-1 تعاریف.. 5 2-1 پلی‌اترها، پلی سولفیدها و پلیمرهای مربوطه 7 3-1 پلی سولفیدها 8 4-1 پلی استرها 8 5-1 پلی آمیدها 11 فصل دوم تعيين وزن مولكولي 1-2 تعيين وزن مولكولي. 13 2-2 تعيين گرانروي نسبي. 17 3-2 تعيين گرانروي دروني. 19 4-2 تعیین گرانروی ذاتی. 20 5-2 روش‌های گروه انتهایی. 21 فصل سوم (تهيه، ساخت و شناسايي پليمرها) 1-3 تهيه، ساخت و شناسايي پليمرها: 24 2-3 ساختار پلیمرها 24 3-3 روش‌هاي ...

ادامه مطلب