بایگانی برچسب ها: بنتونیت در ایران

دانلود پروژه بررسی بنتونیت

دانلود پروژه بررسی بنتونیت

بنتونیت فهرست چکیده مقدمه فصل اول: مصارف بنتونیتهای موجود در طبیعت ۱-۱- تعریف بنتونیت ۲-۱- مصرف و کاربرد بنتونیت ۳-۱- گل حفاری ۴-۱- گندله سازی ۵-۱- دانه های جاذب ۶-۱ مصارف کشاورزی ۷-۱- بیرنگ کننده (رنگ زدایی یا سفیدکردن) ۸-۱- گلوله سازی غذای حیوانات ۹-۱- مواد سمی ۱۰-۱- کودها ۱۱-۱- نیازهای مهندسی سویل ۱۲-۱- مصالح ساختمانی ۱۳-۱- کاتالیزور ۱۴-۱- سایر مصارف فصل دوم: زونهای بنتونیتی ایران ۱-۲- زون سمنان- ترود ۱-۱-۲- کانسار بنتونیتی رشم ۲-۱-۲- کا...

ادامه مطلب