بایگانی برچسب ها: بنتونیت در ایران

دانلود پروژه بررسی بنتونیت

دانلود پروژه بررسی بنتونیت

بنتونیت فهرست چكيده مقدمه فصل اول: مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت 1-1- تعريف بنتونيت 2-1- مصرف و كاربرد بنتونيت 3-1- گل حفاري 4-1- گندله سازي 5-1- دانه هاي جاذب 6-1 مصارف كشاورزي 7-1- بيرنگ كننده (رنگ زدايي يا سفيدكردن) 8-1- گلوله سازي غذاي حيوانات 9-1- مواد سمي 10-1- كودها 11-1- نيازهاي مهندسي سويل 12-1- مصالح ساختماني 13-1- كاتاليزور 14-1- ساير مصارف فصل دوم: زونهاي بنتونيتي ايران 1-2- زون سمنان- ترود 1-1-2- كانسار بنتونيتي رشم ...

ادامه مطلب