بایگانی برچسب ها: بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل

دانلود مقاله بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل

دانلود مقاله بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل

بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل مقدمه: در روابط بین الملل قبلاً دولتها مرجع تهدید امنیت و مخاطب آن بودند بدین معنی که تنها یک دولت و یا مجموعه ای از دولتها قادر بودند که امنیت دولت و یا دولت های دیگر راتهدید کنند. از طرفی، آنچه که مخاطب این تهدید بود باز هم دولتها بودند یعنی اینکه تنها دولت ها بودند که مورد تهدید قرار می گرفتند، اما به دنبال تحولاتی که در هر عرصه جهانی در حوزه ها ی مختلف علمی، تکنولوژی، سیاسی، اقتصا...

ادامه مطلب