بایگانی برچسب ها: بهبود مشكلات متغير

دانلود پروژه روان شناسی مصرف کننده

دانلود پروژه روان شناسی مصرف کننده

روان شناسی مصرف کننده فهرست مطالب 1-مقدمه 2-تعاريف متغيرها الف: تعريف مصرف كننده ب: تعريف بهره وري ج: تعريف فرآيند فروش د: تعريف مصرف هـ : تعريف ماهيت رفتار مصرف كننده ر: تعريف مديريت خدمت 3-طبقه بندي الف) عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري ب) مدل دايره اي عوامل موثر بر بهره وري (سوترماتسير) ج) روشهاي اصلي بهبود بهره وري توسط سومانت واماكنو د) چند راه كار براي ايجاد انگيزه خريد مشتري هـ) راههاي جلب رضايت مشتريان وفادار از دمينيك توربين ر...

ادامه مطلب