بایگانی برچسب ها: بهزاد و مكتب او

دانلود پروژه نقاشی ایرانی

دانلود پروژه نقاشی ایرانی

نقاشی ایرانی فهرست مطالب مقدمه: ۱ تاریخ نقاشی مینیاتور و طراحی ۶ قرن سیزدهم ۷ دوره ایخانان ۱۲ سبک جلایریان ۲۰ عصر تیموریان ۲۵ مکتب تبریز ۲۷ مکتب شیراز ۲۹ مکتب هرات ۳۸ بهزاد و مکتب او ۵۳ مکتب بهزاد در بخارا ۶۸ عصر صفویه ۷۴ رضا عباسی و مکتب او ۹۴ نقاشی بعد از صفویه ۱۱۳ تصاویر گل و بلبل ۱۱۸ تاثیر شعر و الهیات بر نقاشی ۱۲۱ مقدمه: بدیهی است هنر هر ملتی نشانگر استعداد، ذوق، سلیقه و توانایی و بروز روحیات فردی و اجتماعی آن ملت است. از این رو با نگاهی ...

ادامه مطلب